Historie of Verhael Van Saken van Staet En Oorlogh In, ende ontrent de Vereenigde Nederlanden / Door den Heer Lieuwe van Aitzema. 's Gravenhage : Iohan Veely : Johan Tongerloo, 1657 - 1671
Content
 •  Beginnende met't uytgaen vanden Treves, en eyndigende met den Iaere 1626
 •  Beginnende met den Jaere 1626. tot den Jaere 1630
 •  Beginnende met den Jare 1630. en eyndigen de met het begin van den Jare 1635
 •  Beginnende met den Jare 1635 en eyndigen-de met het begin van den Jare 1640
 •  Beginnende met den Jare 1640 en eyndigen-de met het begin van den Jare 1645
 •  Beginnende met den Jare 1645 en eyndigen-de met het begin van't Jaer 1650
 •  Beginnende met den Jare 1650 en eyndigende met het begin van't Jaer 1654
 •  Beginnende met den Jaere 1654 en eyndigende met het begin van't Jaer 1658
 •  Beginnende met het vervolch van't Jaer 1657 ende eyndigende met het eynde van't Jaer 1660
 •  Beginnende met het vervolgh van't Jaer 1661 ende eyndigende met het begin van't Jaer 1664
 •  Beginnende met het Jaer 1664. En eyndigende met het begin van't Jaer 1665
 •  Beginnende met het Jaer 1665, ende eyndigende met het begin van't Jaer 1666
 •  Beginnende met het Jaer 1666, ende eyndigende met het begin van't Jaer 1667
 •  Beginnende met het Jaer 1667, ende eyndigende met het begin van't Jaer 1668
 •  Beginnende met het Jaer 1668, ende eyndigende met het begin van't Jaer 1669