Historie of Verhael Van Saken van Staet En Oorlogh In, ende ontrent de Vereenigde Nederlanden : . Beginnende met't uytgaen vanden Treves, en eyndigende met den Iaere 1626 / Door den Heer Lieuwe van Aitzema. 's Gravenhage. 1657
Inhalt