Résultats

__jump_to_filteroptions
Recherche: Année = 1870 - 1874 et Collection = Handschriften, Autographen, Bilder
 
 • Page de titre
  für den Alumnus [Karl] Lamprecht
  Gause, M. ; Lamprecht, Karl
  Kösen, 28.6.1870 [den 28ten Juni 1870]
 • Page de titre
  für den Alumnus [Karl] Lamprecht
  Gause, M. ; Lamprecht, Karl
  Kösen, 21.12.1870 [den 21ten December 1870]
 • Page de titre
  für den Alumnus [Karl] Lamprecht in Pforte
  Gause, M. ; Lamprecht, Karl
  Kösen, 28.3.1871 [den 28ten März 1871]
 • Page de titre
  für den Alumnus [Karl] Lamprecht in Pforte
  Gause, M. ; Lamprecht, Karl
  Kösen, 21.12.1871 [den 21.12.1871]
 • Page de titre
  für den Alumnus [Karl] Lamprecht in Pforte
  Gause, M. ; Lamprecht, Karl
  Kösen, 28.3.1870 [den 28. Maerz 1870]
 • Page de titre
  für den Alumnus [Karl] Lamprecht in Pforte
  Gause, M. ; Lamprecht, Karl
  Kösen, 22.3.1872 [den 22. Maerz 1872]
 • Page de titre
  für den Alumnus [Karl] Lamprecht in Pforte
  Gause, M. ; Lamprecht, Karl
  Kösen, 24.6.1872 [den 24.6.1872]
 • Page de titre
  für den Alumnus [Karl] Lamprecht in Pforte
  Gause, M. ; Lamprecht, Karl
  Kösen, 28.9.1872 [den 28.9.1872]
 • Page de titre
  für den Alumnus [Karl] Lamprecht in Pforte
  Gause, M. ; Lamprecht, Karl
  Kösen, 31.3.1873 [d. 31. März 1873]
 • Page de titre
  Troll, L. ; Lamprecht, Karl
  Kösen, 28.6.1870 [den 28. Juni 1870]