Résultats

__jump_to_filteroptions
Recherche: Auteur / Collaborateur = Beck, Hermann et Collection = Handschriften, Autographen, Bilder
  • Page de titre
    Bechtel, Friedrich ; Lamprecht, Karl
    En: Brief an Geh[eimen] Hofrat Prod. [!] Dr. Lamprecht in Leipzig
    Göttingen, 17.9.1887 [17.IX 1887]