Your Search

jump to filter-options
Search for: Year = 1909 - 1914 and Collection = Institut für Orient- und Asienwissenschaften
 
 • Title page
  Maǧalla šahrīya tabḥut̲ fi l-iǧtimā' wal'umrān wal-'ilm wal-adab wat-ta-'rīh wal-intiqād was-siyāsa
  Beirut : an-Nibrās, 1909 - 1910
 • Title page
  Tihrān : [s.n.], 1328=[1910] - 1329=[1911] nachgewiesen
 • Title page
  revue illustrée ottomane
  Istānbūl : Āǧūb Māṭyūsyān Maṭb., [1.]1909/10=1325/26 = 1-24; 2.1910/11=1326/27 - 4.1913/14=1329/30 = 25-100; damit Ersch. eingest.
 • Title page
  Istānbūl : Aḥmed Sāqī Bey Maṭbaʻa, 1.1328/29 [1910/11] - 2.1329 [1911] = 1-75
 • Title page
  maǧalla šahrīya ; sanatuhā 'ašara ašhur ; tabḥat fi l-'ilm wal-adab wal-ah̲lāq wal-iǧtimā' wa-ta'tanī 'ināya h̲āsṣa bi-šu'ūn aš-šī'a
  Az- Zain, Aḥmad 'Ārif
  Saida : Maṭb. al-'Irfān, 1.1909 -
 • Title page
  Tihrān, 1331=[1912] - 1334=[1915]
 • Title page
  maǧalla adabīya fannīya ʻilmīya
  Miṣr : Matb. al-Maʻārif, 1.1910 - 4.1913[?]