Résultats

__jump_to_filteroptions
Recherche: Année = 1925 - 1994 et Collection = Institut für Orient- und Asienwissenschaften
 
 • Page de titre
  London : Hodder & Stoughton, 1943 - 1946
 • Page de titre
  maǧallat al-ādāb wa'l-luġa wa't-tarbīya wa'l-iǧtimāʻ
  Dār al-ʻUlūm <al-Qāhira>
  Miṣr : al-Maṭbaʻa ar-Raḥmānīya, 1934 - 1948
 • Page de titre
  maǧalla fannīya li-ḫidmat aš-šiʻr al-ḥaiy ; lisān ḥāl Ǧamʻīyat Apūllū
  Miṣr : Ǧamʻīyat Apūllū, 1932 - 1934
 • Page de titre
  maǧalla-i māhīyāna
  Tihrān : Ḫāwar, 1930 - 1931
 • Page de titre
  siyasî hoşsohbet gazete
  İstanbul : Tan, 1948 - 1949
 • Page de titre
  Tihrān : Kitābḫāna-i Muẓāhirī, 1943 - 1947
 • Page de titre
  maǧmūʻa-i ʻilmī, adabī, falsafī, siyāsī, iǧtimāʻī, aḫlāqī
  Tihrān : Čāpḫāna-i Maǧlis, 1942
 • Page de titre
  al- Ǧāmiʻa al-Miṣrīya <al-Qāhira> / Kullīyat al-Ādāb
  Cairo [u.a.] : Shafik Ghorbal, 1933 - 1937
 • Page de titre
  maǧalla adabīya usbūʻīya
  al-Qāhira : Maṭb. Suhar, 1934 - 1935
 • Page de titre
  aylık fikir mecmuası
  İstanbul : Milliyet Matbaası, 1932 - 1935