Digitization Project "Translatio"

jump to filter-options
 
 • Title page
  ǧarīda ʻilmīya wa-ṣināʻīya
  al-Qāhira ; Bairūt, 1876 - 1952
 • Title page
  āt̲ār-ï edebīye we mewādd-ï fennīyeyī ḥāwīdir
  Istānbūl, 1886 - 1887
 • Title page
  Madrasa-i Mubāraka-i Dār al-Funūn <Tabriz̄>
  Tabrīz, 1893 - 1894
 • Title page
  Tihrān, 1907 - 1909
 • Title page
  İstanbul : Resimli Ay Basımevi, 1924 - 1938
 • Title page
  Tihrān, 1907
 • Title page
  Istānbūl : Waṭan Maṭbaʻasï, 1925
 • Title page
  Kābul : Māštuh̲āna, 1911 - 1918
 • Title page
  Tihrān : Kitābḫāna-i Milli-i Ğumhūrī-i Islāmī-i Īrān, 1314-1325
 • Title page
  Tihrān, 1912 - 1915
 • Title page
  maǧalla-i māhīyāna-i adabī wa ʻilmī wa tārīḫī
  Tihrān, 1944 - 1949
 • Title page
  maǧalla-i siyāsī wa millī-i māhāna bā qismathā-i tārīḫī, adabī, iǧtimāʻī, iqtiṣādī wa ġaira
  Tihrān : Maǧlis, 1925 - 1994
 • Title page
  maǧalla ʻilmīya adabīya ṣiḥḥīya ṣināʻīya
  Miṣr : Maṭb. al-Maʻārif, 1898 - 1906
 • Title page
  parzatesi we-penǧšenbe günleri nešr olunur mizāǧ gazetesi
  Istanbul : Ṣabaḥ Maṭba's, 1922
 • Title page
  maǧalla adabīya fannīya ʻilmīya
  Miṣr : Matb. al-Maʻārif, 1910 - 1913