Projet de numérisation "Translatio"

__jump_to_filteroptions
 
 • Page de titre
  Tihrān, 1907
 • Page de titre
  Istānbūl : Waṭan Maṭbaʻasï, 1925
 • Page de titre
  Kābul : Māštuh̲āna, 1911 - 1918
 • Page de titre
  Tihrān : Kitābḫāna-i Milli-i Ğumhūrī-i Islāmī-i Īrān, 1314-1325
 • Page de titre
  Tihrān, 1912 - 1915
 • Page de titre
  maǧalla-i māhīyāna-i adabī wa ʻilmī wa tārīḫī
  Tihrān, 1944 - 1949
 • Page de titre
  maǧalla-i siyāsī wa millī-i māhāna bā qismathā-i tārīḫī, adabī, iǧtimāʻī, iqtiṣādī wa ġaira
  Tihrān : Maǧlis, 1925 - 1994
 • Page de titre
  maǧalla ʻilmīya adabīya ṣiḥḥīya ṣināʻīya
  Miṣr : Maṭb. al-Maʻārif, 1898 - 1906
 • Page de titre
  parzatesi we-penǧšenbe günleri nešr olunur mizāǧ gazetesi
  Istanbul : Ṣabaḥ Maṭba's, 1922
 • Page de titre
  maǧalla adabīya fannīya ʻilmīya
  Miṣr : Matb. al-Maʻārif, 1910 - 1913