Résultats

__jump_to_filteroptions
Recherche: Année = 1872 et Collection = Handschriften, Autographen, Bilder
 
 • Page de titre
  für den Alumnus [Karl] Lamprecht in Pforte
  Gause, M. ; Lamprecht, Karl
  Kösen, 22.3.1872 [den 22. Maerz 1872]
 • Page de titre
  für den Alumnus [Karl] Lamprecht in Pforte
  Gause, M. ; Lamprecht, Karl
  Kösen, 24.6.1872 [den 24.6.1872]
 • Page de titre
  für den Alumnus [Karl] Lamprecht in Pforte
  Gause, M. ; Lamprecht, Karl
  Kösen, 28.9.1872 [den 28.9.1872]
 • Page de titre
  Troll, L. ; Lamprecht, Karl
  Kösen, 20.3.1872 [den 20. März 1872]
 • Page de titre
  Troll, L. ; Lamprecht, Karl
  Kösen, 20.6.1872 [den 20. Juni 1872]
 • Page de titre
  Troll, L. ; Lamprecht, Karl
  Kösen, 25.9.1872 [den 25. September 1872]
 • Page de titre
  für Herrn Alum[nus Karl] Lamprecht
  Becker, Wilhelm ; Lamprecht, Karl
  Kösen, 25.9.1872 [den 25. Sept[em]b[e]r 1872]
 • Page de titre
  für Herrn Alum[nus Karl] Lamprecht in Schul-Pforta
  Buker, Wilhelm ; Lamprecht, Karl
  Kösen, 22.6.1872 [d. 22. Juni 1872]