Résultats

__jump_to_filteroptions
Recherche: Année = 1860
  • Page de titre
    heroische Oper in drei Akten
    Naumann, Emil
    Als Manuscript gedruckt, Bonn : Georgi, [um 1860?]