K. Ta'rīh al-kanīsa al-anṭākīja as-surjānīja al-mārūnīja : / par Michel A. Gabriel. Baʻabdā. 1900