K. Ta'rīh al-kanīsa al-anṭākīja as-surjānīja al-mārūnīja : 1. / par Michel A. Gabriel. Baʻabdā : Lubnānīja', 1900