Manqariyūs, Yūsuf: Kitāb al-munāẓarāt al-ǧalīya fī ṣadaq ʻaqāʼid al-kanīsa al-qibṭīya al-urt̲ūd̲uksīya. [Miṣr?] : [Verlag nicht ermittelbar], 1890
Contenu du document