Maǧmūʻat h̲uṭab wa ʻiẓāt wa mirāt̲ / li-'l-Īġūmānus Fiyūt̲āʼus ; ǧamaʻahā wa šaraḥa baʻḍ mawāddahā Ǧirǧis Fīlūt̲āʼus ʻAwaḍ. Miṣr : Maṭbaʻat at-Taufīq, 1913
Inhalt