Katalogos arabikōn cheirographōn tēs ierosolymitikēs bibliothēkēs / ypo Kleopa M. Koikylidu = liǵāmi'ihi Klāūbā Kǐkǐlǐdas. En Ierosolymois : Typographeiu tu Hieru Koinu tu P. Tokru, 1901