Kolot Yovhannês patriark̕ : patmagrakan ew banasirakan owsowmnasirowt̕iwn / grec̕ ew hratarakec̕ Babgên C.V. Kiwlêsêrean i Dprevanowc̕. Vienna : Mxit̕arean Tparan, 1904