Chinseki tenrankai mokuroku : Tenshō shisetsu to-Ō 350-nen kinen : . Furoku. Tōkyō. Shōwa 7-nen [1932]