Maksenutha wadhuqājā detujaj / sejāmā d- ābā Šemū'ēl Ǵamīl. Beirut, 1910
Content