šehīmtā de- šab ̒ ā jawm-e de- šabbetā kullāh āk teksā de- ̒ idtā de- Sūrjājē Maronājē ... Beyti : Typ. Soc. Jesu, 1877